Speciaal Stage Programma

De CABN organiseert door het gehele jaar stages, zoals een Lenteschool in Februari, een Zomerschool in Juli, een winterschool in November en daarnaast nog weekend stages met hoog gegradueerde leraren van de CABN en gast docenten.

Als lid van een dojo die is aangesloten bij de CABN kan je dit gehele programma afnemen. Je betaald per kalenderjaar een bedrag en daarvoor mag je dan alle CABN stages bijwonen waar SSP van toepassing is.

Meer weten, neem contact op met je dojohouder en vraag naar het SSP programma.