Aikido

Aikido is een traditionele Japanse krijgskunst, ontwikkeld door O’Sensei Morihei Ueshiba (1883- 1969). Aikido is een krijgskunst gericht op het pareren van een aanval en kent geen aanvalstechnieken zoals andere krijgskunsten die wel kennen. Een confrontatie met de tegenstander wordt niet gezocht. Ook als je aangevallen wordt, moet een confrontatie voorkomen worden. In Aikido is het juist de bedoeling een tegen jou gerichte agressie effectief te begeleiden en te controleren.

Lichaam en geest trainen
Bij Aikido ligt een belangrijke nadruk op de training van de geest. Een zeer belangrijk aspect van budo. Het is de bedoeling dat lichaam en geest als één gaan reageren op een aanval. Om dit te bereiken trainen we in Aikido: concentratie, timing, ademhaling en meer.

Geen wedstrijden
Bij Aikido kennen we geen wedstrijden. Dit in tegenstelling tot andere krijgskunsten waarbij het de bedoeling is om krachten te meten en een duel te winnen tijdens een wedstrijd of toernooi. De technieken die gebruikt worden in Aikido zijn in oorsprong bedoeld voor de samoerai op het Japanse slagveld. Dit betekent dat de technieken veel schade kunnen aanrichten aan de tegenstander. Het is daarom dat de technieken gedisciplineerd en geconcentreerd moeten worden beoefend. Dit en het gegeven dat ‘willen winnen’ zelfingenomenheid versterkt, heeft ervoor gezorgd dat O’Sensei er geen competitiesport van gemaakt heeft. Zouden er wedstrijden zijn, dan zouden de oorspronkelijk technieken plaats moeten maken voor veiligere technieken. Ook worden door wedstrijden het egoïsme van de beoefenaar versterkt. Hiermee zouden de goede bedoelingen van de grondlegger teniet worden gedaan.

Betekenis van Aikido
‘Ai’ betekent letterlijk ‘harmonie, liefde’. ‘Ki’ refereert naar innerlijke kracht. ‘Do’ betekent ‘de weg van’. Samenvattend is Aikido dus ‘de weg van harmonie van de innerlijke kracht’. Omdat het Japans (en dus ook het woord Aikido) gebruik maakt van Chinese kalligrafie (kanji) is het maken van een duidelijke vertaling erg lastig. De karakters geven namelijk een gevoel weer en niet zozeer een woord, zoals gebruikelijk in het westen. Zo zijn ook de karakters van Aikido niet gemakkelijk te vertalen en al helemaal niet gemakkelijk uit te leggen.

‘Aiki’ komt tot stand door veel te trainen. De effecten zijn veelzijdig. Door het aanleren van de houdingen en bewegingen die gebruikelijk zijn in het Aikido, wordt de conditie, coördinatie en de motoriek verbeterd. Aan de andere kant worden de concentratie en het waarnemingsvermogen ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een betere timing en een verhoogd reactievermogen. In een later stadium wordt ook de geestelijke instelling ontwikkeld.