Bestuur en Commissies

CABN Bestuur

Het bestuur van de CABN bestaat uit een voorzitter, secretaris ( plv voorzitter) en penningmeester. De bestuursleden zijn gekozen door de ALV en geven leiding aan de CABN. Het bestuur wordt geadviseerd door de advies en technische raad en ondersteunt door commissies.

Voorzitter: M. Reijers
Secretaris: H. de Groot
Penningmeester: F. Veer

Technische raad

De technisch directeur van de CABN is de meest senior leraar binnen de CABN. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnen de CABN beoefende Aikido. Alle examens worden door hem of namens hem afgenomen. De technisch directeur reist regelmatig naar de so hombu dojo in Tokyo om daar te oefenen en onderhoudt ook de relatie tussen de CABN en de so hombu dojo. De technisch directeur , geassisteerd door de advies en technische raad, is verantwoordelijk voor alle AIKIDO technische zaken binnen de CABN.

Technisch directeur: E.Ladavas
Advies en Technische Raad: A.Braat, C.Kientz, R.Conradi

Commissies voorzitters

Het bestuur wordt bijgestaan door een groot aantal commissies die alle activiteiten vanuit de CABN vormgeven, organiseren en communiceren. Een  commissie kan uit meerderen personen bestaan maar heeft een of soms twee  personen die verantwoordelijk is of zijn voor de commissie en verantwoording afleggen naar het bestuur.

Graden commissie: C. Kientz, M. Reijers, R. Conradi,P. Jungschlager
Lenteschool commissie: P. Jungschlager, Th. Kuijl, B. Dietvorst
Zomerschool commissie: R. Boogaard, M. Cheung
Winterschool commissie: P. Jungschlager
Kinderaikido commissie: L. Reijers, P. Jungschlager, E. Nijhoff
CABN opleidingen commissie: M. Reijers, R. Conradi
Website commissie: G. Dyer, E. Nijhoff