Bestuur en Commissies

CABN Bestuur

Het bestuur van de CABN bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn gekozen door de ALV en geven leiding aan de CABN. Het bestuur wordt geadviseerd door de advies en technische raad en ondersteunt door commissies.

Voorzitter:

Lijnie Reijers (Waraku Dordrecht)

Secretaris:

Bas Dietvorst (Renshinkan Utrecht)

Penningmeester:

Lawrence Warry (EAAC Rijswijk)

De technisch directeur van de CABN is de meest senior leraar binnen de CABN. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnen de CABN beoefende Aikido. Alle examens worden door hem of namens hem afgenomen. De technisch directeur reist regelmatig naar de so hombu dojo in Tokyo om daar te oefenen en onderhoudt ook de relatie tussen de CABN en de so hombu dojo. De technisch directeur , geassisteerd door de advies en technische raad, is verantwoordelijk voor alle AIKIDO technische zaken binnen de CABN.

Technisch directeur:Armando Braat shihan (Waraku Dordrecht)